Traditionell jultalltik intogs 2018-12-03 efter att kulturstrateg Eva Modén visat runt i de lokaler som håller på att iordningställas i det nyrustade museum på slottet som numera drivs av Motala kommun