Carlsundsmonumentet


Detta är antagligen Motalas tidigaste monument. Den 22 augusti 1889 avtäcktes monumentet med tal och sång inför en stor publik.
I en tidning från samma år kan man läsa: På en hög gräsbevuxen kulle vilar först en sockel, 9 fot i fyrkant, av grå granit.
Under står i guld: "Otto Edvard Carlsund chef för Motala Bolags Verkstäder 1843-1870".
På en framstående klack där under kan man se en teckning av ångaren "Nordstjärnan" som är den sista ångbåten kapten Carlsund konstruerat.
På baksidan av spiran står: "Banbrytare inom det svenska ångbåtsbyggeriet 1809-1884".
Varje sida av kapitälet pryds av ett hörnutsprång med en polerad stjärna i granit. Mellan de fyra hörnstjärnorna är inlagt en svart glob av granit, på vilken världsdelarna kommer fram genon en matthuggning.
Ovanpå globen står ett offerbord av röd granit ur vilken det höjer sig en offerlåga. Hela monumentet är 15 fot hög ca 4,40 meter.
Under monumentet finns en blyfodrad plåtlåda, vilken innehåller ritningar och fotografier hur det såg ut i området år 1889.

Monumentet är utfört av stenhuggarfirman "Graversfors".

Medaljongen av Otto E Carlsund är utförd av en av Sveriges skickligaste medaljgravörer, Adolf Lindberg.

Kostnad: Som en grundplåt donerade herr Ludvig Nobel, st. Petersburg 500 kronor, resten samlades in genom teckningslistor vid MV.