Fotokommittén vårdar gamla bilder
Kulturhistoriska kommittén ger ut en årsskrift och minnesböcker från Motala
Torpkommittén forskar i historien om våra gamla torp i Motala


Motalaboken

Ny  Motalabok klar

Kan köpas på bokhandeln
och på ICA Maxi